Var det förbjudet att sälja varmkorv med ketchup i Sverige?

Kort svar: Ja, under ett antal år var det faktiskt förbjudet att sälja ketchup tillsammans med varmkorv i korvkiosker i Sverige.

År 1909 infördes i Sverige en lag som kallades Butiksstängningslagen och som bl.a. reglerade vilka tider butiker fick ha öppet. Under de kommande årtiondena gjorde man justeringar av lagen med tämligen detaljerade beskrivningar av vad som fick sälja när och i vilka butiker.

Varm korv började regleras i lag från 1942 och då stod det att “försäljning utomhus av varm korv samt bröd, potatis och senap, [min fetning] som tillhandahållas i samband med korven, må medgivas i den utsträckning, som anses lämplig, dock endast från fastställd plats.”

Detta innebar att korvkiosker, som kom till Sverige under mellankrigstiden, reglerades av Butiksstängningslagen. Eftersom ketchup (som fick sitt genombrott i Sverige på 1950-talet) inte fanns med i uppräkningen av saker som fick säljas tillsamman med varmkorv så tolkades det som ett förbud med ketchup och andra tillbehör som ex gurkmix. Så här berättas det från Landskrona:

I fortsättningen får konsumenterna av varm korv i Landskrona klara sig utan tomatsås. Länsstyrelsen har meddelar fyra korvförsäljare att de i fortsättningen inte tillåts garnera sina produkter därmed. 1957 gav länsstyrelsen klarsignal för ketchup men har nu upptäckt att den egentligen inte hade befogenhet till detta. /../ Man hänvisar dessutom till ett beslut av K M:t för tre år sedan då en korvhandlare i Halmstad uttryckligen förbjöds servera sina kunder ketchup

Den byråkratiska snårskogen beskrivs så här av Dagens Nyheter 1962:

Vad korvstånden får tillhandahålla eller inte tillhandahålla regleras av butiksstängningslagen som är en allmän lag. Tillstånden för stånden och deras varor ges av polismyndigheten. Överklagas dessa beslut går ärendet till regeringen. Statsrådets remissinstans är arbetarskyddsstyrelsen, som behärskar butiksstängningslagen och alltså kan ge besked. /../ I lagen ges tillstånd att i korvstånden sälja varm korv, varm fisk och varm buljong och att i samband därmed tillhandahålla bröd, potatis, senap eller senapsblandning.

Enligt en tjänsteman från arbetsskyddsstyrelsen som intervjuas i samma artikel borde myndigheterna kunna tillåta ketchup eller gurkmix. Men överklagar någon så måste man “sätta stoppa för tomat och gurka”. Så här skriver SvD 1962

Detta har lagen att säga om vad som får säljas i korvkioskerna: Varm korv, varm fisk eller varm buljong samt bröd, potatis och senap som tillhandahålles i samband därmed. Inte ett ord alltså om ketchup eller gurka eller för den delen salt eller peppar. Och lagen skall åtlydas.

I en riksdagsdebatt från 1962 påpekas det absurda i situationen:

Det är ju löjligt att en korvförsäljare skall få sälja varm korv med senap men inte med ketchup, som man sett i tidningarna under den sista tiden

Och samma år (1962) som korvstånden utan ketchup får så mycket uppmärksamhet så att andra lagutskottet i mars föreslår att man ska ändra lagen så att det blir tillåtet att sälja korv med ketchup. Man handlade snabbt i riksdagen och 22 mars kunde Dagens Nyheter rapportera:

Kamrarna sysslade också med varm korv på onsdagen och beslöt utan någon debatt eller votering att i fortsättningen skall både ketchup, gurka och t o m lingon få serveras till sådan utan hot om åtal vid försäljning från kiosk.

Skrivet av Mattias Axelsson (2023-03-15)

Källor
SvD 1909-07-10

Dagens Nyheter 1962-01-19

SvD 1961-12-31

SvD 1962-02-18

Dagens Nyheter 1962-03-07

Dagens Nyheter 1962-03-22

Riksdagens protokoll 3 andra kammaren 1962 23 januari

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till arbetstidslag för detaljhandeln, m. m.; given Stockholms slott den 5 juni 1942.

Skrivet i: mat