Boken Tacos, tvättstuga och tack för senast – svenska vanor A-Ö finns att köpa på Bokus och på förlaget.

Den kommer i engelsk översättning – Swedish Habits – tidigt 2020. Vill du redan nu boka författarsamtal kan du höra av dig till boka@svenskavanor.se

Svenska vanor är en uppslagsbok från A till Ö (A to Z in english) med olika typer av svenska traditioner, beteenden och normer som är intressanta att förstå – allt från “arg lapp” till “öppettider”.

Svenskar fikar ofta och mycket – gärna på arbetsplatsen. När det bjuds på en tårta eller en bullkrans är det viktigt att man inte tar den sista biten. En tårta eller krans i fikarummet kan delas nära nog ner till atomer just för att undvika att någon ska behöva ta sista biten.
Att inte ta sista biten är en gammal tradition som i grunden handlar om att försäkra sig om att alla som är inbjudna fått tillräckligt med mat.

Ur manus till boken Svenska Vanor – uppslagsord “ta sista biten”

I skrivandet av boken har jag använt mig av en stor mängd referenslitteratur.