En almanacka där du får veta varför kyndelsmässodagen infaller vid två tillfällen? En almanacka som har med både kanelbullens dag och helgondagar från medeltiden? En almanacka som berättar både om nya och om gamla traditioner på trettondagen?

Den digitala almanackan före 2021 och 2022 är ett pågående arbete. Du får gärna använda den här länken och lägga till Svenska högtider 2021/2022 i den digitala almancka.