Jag som skriver boken heter Mattias Axelsson och jag jobbar som gymnasielärare i historia, samhällskunskap och religion. Förutom mitt arbete driver jag bloggen Högtider och traditioner och skriver regelbundna krönikor i Göteborg Direkt om lokala traditioner i Göteborg. Vidare är jag en flitig anlitad expert i frågor som rör högtider och traditioner.

Om du vill kontakta mig kan du göra det på olika sätt:

Författaren Mattias Axelsson