Så småningom kommer det en podcast ihop med boken Svenska vanor.

När den publiceras kommer information här